Innovative steel
for a better engineered future
print

Organisaatio

Ovakolla on tuotantoyksiköitä 11 paikkakunnalla ja useita myyntiyhtiöitä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Toimintamme jakautuu kolmeen tuotantovirtaan, jotka sijoittuvat seuraaviin toimipaikkoihin: Hofors-Hällefors, Imatra ja Smedjebacken-Boxholm.

Hofors-Hällefors

Hofors-Hällefors valmistaa korkealuokkaisia pitkiä terästuotteita asiakkaille, jotka asettavat erittäin korkeat vaatimukset teräksen kuonapuhtaudelle ja väsymislujuudelle. Yksi esimerkki tällaisista on erittäin kuonapuhdas ns. high-clean teräs, jota käytetään etupäässä niche-markkinoilla, kuten kaivosteollisuudessa ja laakereiden raaka-aineena. Hoforsin teräksestä valmistetaan esimerkiksi laakereita, dieselmoottoreiden osia ja muita erikoistuotteita.

Hoforsin uusi rengastehdas nro 11 rakennettiin vastaamaan offshore-tuulivoimaloiden myötä kasvaneeseen laakeriteräksen kysyntään.

Hofors-Hällefors keskittyy kasvattamaan etupäässä niche-markkinoilla, kuten kaivosteollisuudessa ja laakerinvalmistuksessa, käytettävien erittäin kuonapuhtaiden terästen myyntivolyymia.

Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on terästen ominaisuuksien jatkuva parantaminen sekä Ovakon johtoaseman vahvistaminen koneenrakennusterästen toimittajana.

Imatra

Vahvan aseman Euroopan koneenrakennusterästen markkinoilla hankkinut Ovako Imatra valmistaa koneistettavaksi ja taottavaksi soveltuvia pitkiä terästuotteita. Vuosikymmenten aikana Imatralla on kehitetty prosessi, jolla saavutetaan tasaisen korkea laatutaso tuottavaan koneistukseen soveltuvien terästen tuotannossa. 

Imatran liiketoiminta perustuu tiiviiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön erityisesti konepajateollisuudessa ja autoteollisuudessa toimivien asiakkaiden kanssa. Useat Imatran asiakkaista valmistavat takeita, joihin Ovako toimittaa erityyppisiä terästankoja. 

Asiakkaiden tuotantoprosesseihin kuuluu usein koneistus, joten Imatra on erikoistunut hyvin lastuttaviin ns. M-Steel®. M-Steel vähentää terien kulumista ja antaa mahdollisuuden korkeampiin lastuamisnopeuksiin, mikä tehostaa tuotantoa ja alentaa kustannuksia. Koneistus on usein merkittävä kustannuserä, ja Imatran M-Steel voi vähentää asiakkaan tuotantokustannuksia jopa kolmanneksella.

Merkittävä osa Imatran tuotannosta on suunnattu asiakkaille, jotka valmistavat tarkkuustaottuja osia erilaisiin sovelluksiin esimerkiksi kaivos-, offhore- ja autoteollisuudessa. Näille asiakassegmenteille Imatra kehittää erikoisteräksiä erityisen vaativiin taontasovelluksiin, joissa teräksen ominaisuuksille asetetaan korkeat vaatimukset.

Smedjebacken-Boxholm

Smedjebacken-Boxholmin vahvuutena on seostettujen koneenrakennusterästen kustannustehokas tuotanto. Laitoksessa valmistetaan myös pieniä määriä seostamattomia koneenrakennusteräksiä, joihin lisäarvoa luodaan edistyneellä valssauksella, silloin kun erikoissovellukset edellyttävät erityistä mittatarkkuutta.

Smedjebacken-Boxholm pyrkii laajentamaan markkinoitaan ja kasvattamaan myyntiään ja on tätä tarkoitusta varten määritellyt tärkeimmät asiakassegmenttinsä ja tuotekehitysalueensa. Ajoneuvojen, maatalouskoneiden ja rautatiekaluston valmistukseen toimitettavia tuotteita kehitetään jatkuvasti, ja myös uusia sovelluksia on tulossa.

Ovakon läheisten asiakassuhteiden perustana ovat toimitusvarmuus ja hyvä palvelu, jotka varsinaisen tuotteen ohella ovat Ovakon arvolupauksen keskeisiä tekijöitä. Smedjebacken-Boxholmin tavoitteena on myös kehittää asiakaslähtöisiä toimitusratkaisuja.