Innovative steel
for a better engineered future
print

Organisation

Ovako har elva produktionsanläggningar i Europa och ett flertal säljbolag i Europa, USA och Asien. Vår verksamhet är indelad i tre produktionsflöden: Hofors och Hällefors, Smedjebacken och Boxholm samt Imatra.

Hofors och Hällefors

Hofors och Hällefors producerar högkvalitativa långa stålprodukter till kunder med mycket höga standarder för renhet och utmattningshållfasthet. Ett exempel är ytterst rent (high-clean) stål som främst används inom gruvindustrins nischmarknader och kullagertillverkning. Stålet används bland annat som förkomponenter till kullager, dieselmotorer och andra specialprodukter.

Ett nytt ringverk i Hofors, Ringverk 11, har byggts för att möta den ökande efterfrågan på kullagerstål för havsbaserade vindkraftverk.

Hofors och Hällefors kommer att fortsätta fokusera på ökad försäljning av rent stål till nischmarknader inom gruvindustrin och kullager.

Forsknings- och utvecklingsarbetet fortsätter i syfte att vidareutveckla stålegenskaperna och stärka Ovakos ledande position inom komponentstål.


Imatra

Imatra har en stark position i Europa inom segmentet komponentstål och producerar långa stålprodukter för maskinbearbetning och smide. Imatra har under en lång tid byggt upp en produktionsprocess som gör det möjligt att leverera stål med jämn hög kvalitet som är särskilt utvecklad för hög produktivitet i bearbetningsprocesser.
Imatra bygger sin verksamhet på långa och nära partnerskap med kunderna, särskilt inom den mekaniska tillverknings- och bilindustrin. Många av Imatras kunder tillverkar smidda komponenter, till vilka Ovako levererar olika typer av stålstänger.

Maskinbearbetning är en del i produktionsprocesserna hos många av Imatras kunder och Imatra har specialiserat sig på stål med utvecklad skärbarhet, så kallat M-Steel®. M-Steel sliter mindre på skärverktygen och möjliggör en högre bearbetningshastighet vilket leder till ökad effektivitet och minskade kostnader. Eftersom maskinbearbetning ofta är en betydande kostnadspost kan Imatras M-Steel minska kundernas kostnader med hela 30 procent.

En stor del av Imatras produktion är inriktad på kunder som tillverkar smidda precisionskomponenter för olika tillämpningar inom kundsegment som gruv-, offshore- och bilindustrin. För dessa segment utvecklar Imatra komponentstål som är särskilt anpassat till krävande smidesapplikationer med höga krav på stålets egenskaper.


Smedjebacken och Boxholm

Smedjebacken och Boxholm ligger i framkant vad gäller kostnadseffektiv produktion av i huvudsak legerat komponentstål. Stålverket producerar även mindre mängder icke-legerat komponentstål som får mervärde genom avancerade valsningsmetoder för särskilda applikationer som kräver stål med mycket höga toleranser.

Smedjebacken och Boxholm har identifierat ett antal lovande kundsegment och produktutvecklingsområden som ska bredda marknaden och öka försäljningen. Produktutveckling inriktad på transport, jordbruks- och järnvägssektorn pågår och ett antal nya applikationer är under utveckling.

Ovakos kundrelationer bygger på högsta möjliga leveranssäkerhet och servicekvalitet, vilka är de viktigaste kvalitetsaspekterna, förutom själva produkterna, för Ovako. En av målsättningarna för Smedjebacken och Boxholm är att utveckla kundanpassade leveranslösningar.