Innovative steel
for a better engineered future

 

Ovako product launches

 

 

 

Follow us

Nyheter

 • 2017-09-21

  Ovako refinansierar befintliga obligationer om 300 miljoner euro genom emission av nya obligationer på den nordiska obligationsmarknaden

  Pressmeddelande EJ FÖR DISTRUBITION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL EN PERSON SOM DEFINIERAS SOM EN ”U.S. PERSON”, ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

 • 2017-09-18

  Ovako introducerar Hybrid Steel® - ett stål med unika egenskaper

  Pressmeddelande Denna vecka vid kongressen Euromat 2017 introducerar Ovako Hybrid Steel -  en ny och innovativ stålfamilj som utmanar traditionell stålklassificering. Hybrid Steel erbjuder egenskaper från verktygsstål, maråldringsstål och rostfritt stål, kombinerat med samma tillverkningsekonomi som konventionellt stål. Stålet kombinerar hög prestanda med möjlighet att hjälpa kunder att minska sina produktionskostnader. 

 • 2017-09-15

  Ovako överväger nytt obligationslån

  Pressmeddelande För att refinansiera Ovako AB (publ):s (”Ovako”) nuvarande obligationslån om 300 MEUR och 6,5 procent, har Ovako givit Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank AB (publ) och Pareto Securities AB i uppdrag att anordna möt...

Se fler nyheter och pressmeddelanden »