Innovative steel
for a better engineered future

Nyheter

  • 2017-10-25

    Ovako publicerar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2017

    Pressmeddelande Ovako tillkännagav idag resultatet för det tredje kvartalet 2017. EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader förbättrades till 9 (5) MEUR. Försäljningsvolymen under kvartalet uppgick till 162 kton, 11 procent högre än 2016, och orderingången ökade med 14 procent, samtidigt som orderboken var mer än 50 procent högre än vid motsvarande tid förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under samma period från 3 till 14 MEUR. Ovakos omstruktureringsprogram har bidragit med 4 MEUR i form av lägre kostnader under kvartalet. 

  • 2017-10-16

    Inbjudan till presentation av Ovakos rapport för tredje kvartalet 2017

    Pressmeddelande Onsdagen den 25 oktober 2017 klockan 08:00 publicerar Ovako Group AB sin rapport för tredje kvartalet 2017. Finansiella analytiker och investerare i Ovakos obligation inbjuds till en telefon- och webbkonferens klockan 15:00 svensk tid samma dag d�...

Se fler nyheter och pressmeddelanden »