Innovative steel
for a better engineered future

Nyheter

  • 2018-04-25

    Ovako publicerar kvartalsrapporten för det första kvartalet 2018

    Pressmeddelande Ovako tillkännagav idag resultatet för det första kvartalet 2018. EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader ökade till 41 (32) MEUR. Intäkterna steg med 16 procent till 271 (233) MEUR och försäljningsvolymen ökade med 6 procent till 216 (204) kton. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 (-3) MEUR. I mars offentliggjordes att Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), en av världens största stålproducenter, kommer att förvärva Ovako.

  • 2018-04-19

    Inbjudan till presentation av Ovakos rapport för första kvartalet 2018

    Pressmeddelande Onsdagen den 25 april 2018 klockan 08:00 publicerar Ovako Group AB sin rapport för första kvartalet 2018. Finansiella analytiker och investerare i Ovakos obligation inbjuds till en telefon- och webbkonferens klockan 15:00 svensk tid samma dag ...

Se fler nyheter och pressmeddelanden »