Innovative steel
for a better engineered future

Nyheter

 • 2018-01-12

  Ovako erhåller utökat besked om ändrad taxering i Finland

  Pressmeddelande Som beskrivits i Ovakos årsredovisning har skattemyndigheten i Finland försökt att begränsa avdragsrätten för räntekostnader för åren 2010-2013. Ovako Finland Oy har nu fått besked om ändrad taxering från den finska skattemyndigheten som utökar det tidigare kravet att också gälla åren 2014-2016. Mot bakgrund av befintlig praxis för ränteavdrag i Finland under nämnda period och efter samråd med externa skattejurister har Ovako precis som tidigare överklagat skattemyndighetens krav.

 • 2017-12-22

  Ovako och FNsteel utökar leveranssamarbete

  Pressmeddelande Ovako och FNsteel har idag tecknat ett nytt leveransavtal och fortsätter därmed årets framgångsrika samarbete. Enligt det nya avtalet kommer Ovako att leverera 15 000 ton stål till FNsteel även under 2018. I avtalet fastställs också villkor för leveranser som överskrider den nuvarande nivån.

 • 2017-12-22

  Förändringar i Ovakos styrelse

  Pressmeddelande Ovako meddelar idag att Nizar Ghoussaini på egen begäran lämnar sin plats som ledamot i Ovakos styrelse per den 31 december. - Vi vill uttrycka vår tacksamhet mot Nizar som genom sin industriella erfarenhet och kompetens har tillf...

Se fler nyheter och pressmeddelanden »