Innovative steel
for a better engineered future

 

Ovako product launches

 

 

 

Follow us

Nyheter

 • 2018-03-15

  Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tecknar avtal om förvärv av Ovako Group från Triton

  Pressmeddelande Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), en av världens största stålproducenter, har tecknat avtal med fonder som rådges av Triton att förvärva 100 procent av Ovako Group. Förvärvet är förem...

 • 2018-03-12

  Ovako publicerar årsredovisning för 2017, en uppdaterad strategi och nya finansiella mål

  Pressmeddelande Ovako Group AB publicerade idag sin årsredovisning för 2017 som inkluderar bolagets uppdaterade strategi och nya finansiella mål. Strategin bygger på tre utvecklingsområden med syfte att optimera verksamheten, skapa tillväxt...

 • 2018-02-09

  Ovako publicerar bokslutskommuniké för 2017

  Pressmeddelande Ovako tillkännagav idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2017. För helåret 2017 stärktes EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader till 100 (57) miljoner euro och orderingången ökade med 24 procent jämfört med 2016. Ovakos omstruktureringsprogram är fortsatt före plan och har bidragit med 20 miljoner euro i form av lägre kostnader på årsbasis. Vid årets slut hade koncernen en likviditetsbuffert på 90 (88) miljoner euro.

Se fler nyheter och pressmeddelanden »